MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAJNOWSZE TRENDY W CHIRURGI STOMATOLOGICZNEJ

8-9 LISTOPADA 2019

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

Wykładowcy

Dr Samuel Blevian

Dr Samuel Blevian

W roku 1990 otrzymał dyplom ukończenia studiów stomatologicznych z wyróżnieniem w murach Państwowego Instytutu Medycznego w Erewaniu. W latach 1990-1992 odbył i ukończył z wyróżnieniem staż podyplomowy na Wydziale Protetyki tej samej uczelni. W roku 1995 otrzymał dyplom ukończenia studiów MBA na Uniwersytecie Amerykańskim w Armenii. Dr. Samvel Bleyan od roku 1997 prowadzi w Moskwie prywatną praktykę stomatologiczną zajmującą się głównie (lecz nie tylko) implantologią i rehabilitacją protetyczną pacjentów. Dr. Bleyan skupia się w swojej pracy głównie na implantologii, zaawansowanych technikach przeszczepów kostnych oraz rehabilitacji tkanek miękkich otaczających implanty. Celem jego działań jest zaoferowanie pacjentowi rekonstrukcji protetycznej charakteryzującej się harmonią i spójnością.

Dr. Bleyan jako wykładowca wziął czynny udział w Światowym Kongresie w Orlando w roku 2017, Światowym Kongresie Ultradźwiękowej Piezochirurgii Kości w Delhi (2017) oraz Kongresie SYFAC 2017 we Francji. Podczas spotkania Osseodensification Study Club w Jackson (Michigan) wygłosił wykład na temat optymalizacji podłoża protetycznego przy użyciu wierteł Densah, a w Moskwie przedstawił prezentację na temat techniki zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i implantacji natychmiastowej. Co więcej, Dr. Bleyan jest współzałożycielem centrum edukacyjnego “Academy Magistr” w Moskwie, w którym podczas praktycznych warsztatów szkoleniowych i zabiegów na żywo dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami. Dr. Bleyan poprowadził serię całodniowych szkoleń teoretycznych i praktycznych na temat zaawansowanych technik transplantacji tkanek twardych i miękkich w Paryżu (Francja) oraz Delhi (Indie).


Dr Florian Bobia

Dr Florin Bobia

1995 - ukończenie szkoły średniej im. Carola I w miejscowości Krajowa
2001 - ukończenie studiów stomatologicznych w Krajowej

W roku 2005 w murach uniwersytetu medycznego mojego rodzinnego miasta, po 3 latach stażu rezydenckiego w szpitalu miejskim, otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 2008-2011 pełniłem funkcję adiunkta na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Krajowej. Ukończyłem serię stomatologicznych szkoleń i programów podyplomowych, między innymi staż pod opieką profesora Daniela Busera na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), intensywny kurs dotyczący augmentacji tkanek twardych i miękkich pod okiem dr. Istvana Urbana w Budapeszcie (Węgry), a także sześciomodułowy program dotyczący zarządzania tkankami miękkimi w stomatologii w Instytucie Steigmanna w Heidelbergu (Niemcy). W roku 2003 otworzyłem pierwszy własny gabinet, a od 2012 roku prowadzę klinikę stomatologiczną pod nazwą Perfect32, specjalizującą się w zabiegach rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich, w implantologii i kompleksowej rehabilitacji protetycznej.


Dr Rino Burkhardt

Dr Rino Burkhardt

ukończył Uniwersytet w Zurychu. Na Wydziale Medycyny tej samej uczelni uzyskał on stopień naukowy doktora. Jest certyfikowanym specjalistą periodontologii EFP (Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego) i posiadaczem tytułu Master of Science w dziedzinie periodontologii, który zdobył na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Bernie. Obecnie dr. Burkhardt prowadzi w Zurychu prywatny gabinet stomatologiczny specjalizujący się wyłącznie w zabiegach z zakresu periodontologii i implantologii, a także - w niepełnym wymiarze godzin - pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Zurychu. Poza pracą zawodową i nauczaniem bierze on również czynny udział w projektach naukowych i badawczych skupiających się przede wszystkim na gojeniu tkanek i rozwoju technik chirurgicznych. Jest on wiceprezydentem Fundacji Wspierającej Rozwój Nauki na Rzecz Promocji Zdrowia Jamy Ustnej (Clinical Research Foundation for the Promotion of Oral Health), a także przewodzi grupie naukowej badającej biologię tkanek jamy ustnej i gojenie tkanek. W roku 2017 został on członkiem naukowym Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologicznego (SSP). Aktualnie jest prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego (SGI-SSIO) oraz członkiem zarządu komitetu naukowego Szwajcarskiego Towarzystwa Stomatologicznego (SSO). Dr. Burkhardt jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji (EAO), a także recenzentem wielu branżowych pism naukowych (jak Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research oraz wiele innych).


Dr Jurij Gutsaliuk

Dr Jurij Gutsaliuk


Dr Frank Zastrow

Dr Frank Zastrow

jest doświadczonym chirurgiem stomatologicznym, byłym współpracownikiem klinicznym profesora dr. Fouada Khoury’ego w jego klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu w Niemczech. Dr Zastrow powadzi obecnie własną klinikę w Wiesloch w Niemczech. W swojej pracy zajmuje się głównie rekonstrukcjami tkanek twardych i miękkich w trudnych i złożonych przypadkach klinicznych. Prowadzi również wykłady z tego zakresu na arenie międzynarodowej. Więcej informacji (www.frankzastrow.com)

 • 1999-2004 Studia Stomatologiczne na Uniwersytecie w Heidelberg, Niemcy
 • 2005 - 2008 Pracownik naukowy oddziału chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej Uniwersytetu w Heidelbergu (dyrektor medyczny: prof. dr J. Mühling
 • 2008 Ukończona specjalizacja z chirurgii stomatologicznej oraz obrona doktoratu na Uniwersytecie w Heidelbergu
 • 2009 - 2012 Praca jako chirurg stomatologiczny w prywatnej klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu, w Niemczech (dyrektor medyczny: prof. dr F. Khoury)
 • Od 2011 funkcja starszego lekarza w prywatnej klinice Schloss Schellenstein
 • 2011 Stanowisko Master M.Sc. z Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Münster, w Niemczech.
 • 2012 Certyfikowany Specjalista w dziedzinie implantologii (DGOI) oraz Dyplomata Implantologii (ICOI)
 • 2012 Właściciel „Prywatnej kliniki chirurgii stomatologicznej Dr. Zastrow & Colleagues” w Wiesloch, Niemcy

MODERATOR SESJI:

Dr Radosław Jadach

Dr Radosław Jadach

Biografia 2001 Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Między 2002 a 2012 pracował w:

 • Zakładzie Ratownictwa Medycznego AM,
 • Katedrze Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia AMoraz był lekarzem w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w latach 2005-2013:
  • Nowym Jorku,
  • Berlinie,
  • Stuttgarcie,
  • Genui.

W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jest wykładowcą i szkoleniowcem na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomocą piezotomu oraz pierwszy stworzył klasyfikację anatomicznych wskazań do zabiegu uniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebienia twardego.