MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAJNOWSZE TRENDY W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

8-9 LISTOPADA 2019

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

Wykładowcy

Dr Samvel Bleyan

Dr Samvel Bleyan

W roku 1990 otrzymał dyplom ukończenia studiów stomatologicznych z wyróżnieniem w murach Państwowego Instytutu Medycznego w Erewaniu. W latach 1990-1992 odbył i ukończył z wyróżnieniem staż podyplomowy na Wydziale Protetyki tej samej uczelni. W roku 1995 otrzymał dyplom ukończenia studiów MBA na Uniwersytecie Amerykańskim w Armenii. Dr. Samvel Bleyan od roku 1997 prowadzi w Moskwie prywatną praktykę stomatologiczną zajmującą się głównie (lecz nie tylko) implantologią i rehabilitacją protetyczną pacjentów. Dr. Bleyan skupia się w swojej pracy głównie na implantologii, zaawansowanych technikach przeszczepów kostnych oraz rehabilitacji tkanek miękkich otaczających implanty. Celem jego działań jest zaoferowanie pacjentowi rekonstrukcji protetycznej charakteryzującej się harmonią i spójnością.

Dr. Bleyan jako wykładowca wziął czynny udział w Światowym Kongresie w Orlando w roku 2017, Światowym Kongresie Ultradźwiękowej Piezochirurgii Kości w Delhi (2017) oraz Kongresie SYFAC 2017 we Francji. Podczas spotkania Osseodensification Study Club w Jackson (Michigan) wygłosił wykład na temat optymalizacji podłoża protetycznego przy użyciu wierteł Densah, a w Moskwie przedstawił prezentację na temat techniki zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i implantacji natychmiastowej. Co więcej, Dr. Bleyan jest współzałożycielem centrum edukacyjnego “Academy Magistr” w Moskwie, w którym podczas praktycznych warsztatów szkoleniowych i zabiegów na żywo dzieli się swoją wiedzą z innymi lekarzami. Dr. Bleyan poprowadził serię całodniowych szkoleń teoretycznych i praktycznych na temat zaawansowanych technik transplantacji tkanek twardych i miękkich w Paryżu (Francja) oraz Delhi (Indie).


Dr Florin Bobia

Dr Florin Bobia

1995 - ukończenie szkoły średniej im. Carola I w miejscowości Krajowa
2001 - ukończenie studiów stomatologicznych w Krajowej

W roku 2005 w murach uniwersytetu medycznego mojego rodzinnego miasta, po 3 latach stażu rezydenckiego w szpitalu miejskim, otrzymałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 2008-2011 pełniłem funkcję adiunkta na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Krajowej. Ukończyłem serię stomatologicznych szkoleń i programów podyplomowych, między innymi staż pod opieką profesora Daniela Busera na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), intensywny kurs dotyczący augmentacji tkanek twardych i miękkich pod okiem dr. Istvana Urbana w Budapeszcie (Węgry), a także sześciomodułowy program dotyczący zarządzania tkankami miękkimi w stomatologii w Instytucie Steigmanna w Heidelbergu (Niemcy). W roku 2003 otworzyłem pierwszy własny gabinet, a od 2012 roku prowadzę klinikę stomatologiczną pod nazwą Perfect32, specjalizującą się w zabiegach rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich, w implantologii i kompleksowej rehabilitacji protetycznej.


Dr Rino Burkhardt

Dr Rino Burkhardt

ukończył Uniwersytet w Zurychu. Na Wydziale Medycyny tej samej uczelni uzyskał on stopień naukowy doktora. Jest certyfikowanym specjalistą periodontologii EFP (Europejskiego Towarzystwa Periodontologicznego) i posiadaczem tytułu Master of Science w dziedzinie periodontologii, który zdobył na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Bernie. Obecnie dr. Burkhardt prowadzi w Zurychu prywatny gabinet stomatologiczny specjalizujący się wyłącznie w zabiegach z zakresu periodontologii i implantologii, a także - w niepełnym wymiarze godzin - pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Zurychu. Poza pracą zawodową i nauczaniem bierze on również czynny udział w projektach naukowych i badawczych skupiających się przede wszystkim na gojeniu tkanek i rozwoju technik chirurgicznych. Jest on wiceprezydentem Fundacji Wspierającej Rozwój Nauki na Rzecz Promocji Zdrowia Jamy Ustnej (Clinical Research Foundation for the Promotion of Oral Health), a także przewodzi grupie naukowej badającej biologię tkanek jamy ustnej i gojenie tkanek. W roku 2017 został on członkiem naukowym Szwajcarskiego Towarzystwa Periodontologicznego (SSP). Aktualnie jest prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Implantologicznego (SGI-SSIO) oraz członkiem zarządu komitetu naukowego Szwajcarskiego Towarzystwa Stomatologicznego (SSO). Dr. Burkhardt jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz Europejskiego Towarzystwa Osteointegracji (EAO), a także recenzentem wielu branżowych pism naukowych (jak Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research oraz wiele innych).


Dr Jurii Gutsaliuk

Dr Jurii Gutsaliuk

Ukraina, Chirurg stomatologiczny w prywatnej praktyce dentystycznej w Tarnopolu (Ternopil) na Ukrainie - "Biodenta dental clinic", członek ITI i prezes Tarnopolskiego Oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Implantologicznego.


Dr Frank Zastrow

Dr Frank Zastrow

jest doświadczonym chirurgiem stomatologicznym, byłym współpracownikiem klinicznym profesora dr. Fouada Khoury’ego w jego klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu w Niemczech. Dr Zastrow powadzi obecnie własną klinikę w Wiesloch w Niemczech. W swojej pracy zajmuje się głównie rekonstrukcjami tkanek twardych i miękkich w trudnych i złożonych przypadkach klinicznych. Prowadzi również wykłady z tego zakresu na arenie międzynarodowej. Więcej informacji (www.frankzastrow.com)

 • 1999-2004 Studia Stomatologiczne na Uniwersytecie w Heidelberg, Niemcy
 • 2005 - 2008 Pracownik naukowy oddziału chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej Uniwersytetu w Heidelbergu (dyrektor medyczny: prof. dr J. Mühling
 • 2008 Ukończona specjalizacja z chirurgii stomatologicznej oraz obrona doktoratu na Uniwersytecie w Heidelbergu
 • 2009 - 2012 Praca jako chirurg stomatologiczny w prywatnej klinice Schloss Schellenstein w Olsbergu, w Niemczech (dyrektor medyczny: prof. dr F. Khoury)
 • Od 2011 funkcja starszego lekarza w prywatnej klinice Schloss Schellenstein
 • 2011 Stanowisko Master M.Sc. z Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie w Münster, w Niemczech.
 • 2012 Certyfikowany Specjalista w dziedzinie implantologii (DGOI) oraz Dyplomata Implantologii (ICOI)
 • 2012 Właściciel „Prywatnej kliniki chirurgii stomatologicznej Dr. Zastrow & Colleagues” w Wiesloch, Niemcy

MODERATOR SESJI:

Dr Radosław Jadach

Dr Radosław Jadach

Biografia 2001 Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Między 2002 a 2012 pracował w:

 • Zakładzie Ratownictwa Medycznego AM,
 • Katedrze Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia AMoraz był lekarzem w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu. Uzupełniające szkolenia z zakresu zarządzania tkankami miękkimi w implantologii odbył w prestiżowych ośrodkach w latach 2005-2013:
  • Nowym Jorku,
  • Berlinie,
  • Stuttgarcie,
  • Genui.

W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA, które zakończył w sierpniu 2012 i uzyskał certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. Jest wykładowcą i szkoleniowcem na sympozjach i konferencjach krajowych i zagranicznych. We własnej praktyce skupia się głównie na technikach mikrochirurgii tkanek miękkich oraz rozległej chirurgii odtwórczej wyrostka zębodołowego na potrzeby implantologii. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zastosował zabieg dekortykacji przedortodontycznej za pomocą piezotomu oraz pierwszy stworzył klasyfikację anatomicznych wskazań do zabiegu uniesienia dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebienia twardego.