MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAJNOWSZE TRENDY W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

8-9 LISTOPADA 2019

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

Zarejestruj się

7 listopada 2019

CZWARTEK 7 Listopada 2019 - warsztat całodniowy

9.00 - 18.00 Dr Frank Zastrow - Biologiczna Augmentacja Kości – Jakie są podstawy, gdzie są limity? - wprowadzenie do koncepcji BBA (Biologicznej Augmentacji Kości z użyciem wyłącznie kości autogennej), podstawy i ograniczenia technik augmentacyjnych, trudne przypadki kliniczne, zaawansowane metody zarządzania tkankami miękkimi.
Lunch
ćwiczenia na materiale zwierzęcym : boczna augmentacja, jak pobierać kość z obszarów wewnątrz jamy ustnej
zakończenie, dyskusja i rozdanie certyfikatów

13:00-17:00 Dr Radosław Jadach - PROJEKTOWANIE PŁATÓW w resekcyjnej i rekonstrukcyjnej chirurgii jamy ustnej.

dr Mauro Merli

8 Listopada 2019

PIĄTEK 8 Listopada 2019 – warsztaty praktyczne

9.00 - 13.00 Dr Radosław Jadach PROJEKTOWANIE PŁATÓW w resekcyjnej i rekonstrukcyjnej chirurgii jamy ustnej.
9.00 - 13.00 Dr Rino Burkhardt - Szycie jako kluczowy czynnik decydujący o efektywności klinicznej
9.00 - 13.00 Dr Frank Zastrow – Biologiczna Augmentacja Kości – Jakie są podstawy, gdzie są limity?

PIĄTEK 8 Listopada 2019

14.30 rozpoczęcie konferencji
14:30-16:30 Dr Radosław Jadach - TORBIEL, RESEKCJA, CYSTEKTOMIA, AUGMENTACJA, IMPLANTACJA – zasady postępowania w sytuacjach powikłanych ubytkami kości związanych z obecnością torbieli
16:30-17:00 przerwa kawowa
17:00-19:00 Dr Rino Burkhardt - "Plastyczna chirurgia periodontologiczna i implantologiczna - nadmierne napięcie tkanek w obszarze rany pozabiegowej jako czynnik ryzyka"
20:30 Gala Party WIELICZKA


9 Listopada 2019


10:00 -11:30 Dr Jurii Gutsaliuk - „Praca w odcinku estetycznym”
11:30-12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13:30 Dr Samvel Bleyan - "Optymalizacja całościowa podłoża protetycznego: modyfikacja tkanek miękkich i twardych"
13:30-14:30 Lunch
14:30-16:00 Dr Florin Bobia - „Zarządzanie tkankami miękkimi i kostnymi w odcinku bocznym. Regeneracja wyrostka zębodołowego: od zębodołu do augmentacji pionowej."
16:00-16:30 przerwa kawowa
16:30-18:00 Dr Frank Zastrow - "Biologiczna Augmentacja Kości: Koncepcja BBA dla Generowania Prawdziwej Kości"
18:00- 18:15 Zakończenie

Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski

Wykłady będą tłumaczone symultanicznie lub konsekutywnie na język polski.

Organizator
PPZ
C.Witt
Thommen
WE WSPÓŁPRACY Z