MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NAJNOWSZE TRENDY W CHIRURGI STOMATOLOGICZNEJ

8-9 LISTOPADA 2019

DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center

Zarejestruj się

8 Listopada 2019

PIĄTEK 8 Listopada 2019

14.30 rozpoczęcie konferencji
14:30-16:30 Dr Radosław Jadach - TORBIEL, RESEKCJA, CYSTEKTOMIA, AUGMENTACJA, IMPLANTACJA – zasady postępowania w sytuacjach powikłanych ubytkami kości związanych z obecnością torbieli
16:30-17:00 przerwa kawowa
17:00-19:00 Dr Rino Burkhardt - "Plastyczna chirurgia periodontologiczna i implantologiczna - nadmierne napięcie tkanek w obszarze rany pozabiegowej jako czynnik ryzyka"
20:30 Gala Party WIELICZKA
dr Mauro Merli


9 Listopada 2019


9:00 -10:30 Dr Jurii Gutsaliuk - „Praca w odcinku estetycznym”
10:30-11:00 przerwa kawowa
11:00 – 12:30 Dr Samuel Blevian - "Optymalizacja całościowa podłoża protetycznego: modyfikacja tkanek miękkich i twardych"
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Dr Florin Bobia - „Zarządzanie tkankami miękkimi i kostnymi w odcinku bocznym. Regeneracja wyrostka zębodołowego: od zębodołu do augmentacji pionowej."
15:00-15:30 przerwa kawowa
15:30-17:00 Dr Frank Zastrow - "Biologiczna Augmentacja Kości: Koncepcja BBA dla Generowania Prawdziwej Kości"
17:00- 17:30 ceremonia wręczenia certyfikatów/dyplomów końcowych ukończenia Akademii, Dr Jadach statuetki - PARTNER ORAL SURGERY ACADEMY

PIĄTEK 8 Listopada 2019 – Warsztaty praktyczne

9.00 - 13.00 Dr Radosław Jadach PROJEKTOWANIE PŁATÓW w resekcyjnej i rekonstrukcyjnej chirurgii jamy ustnej.
9.00 - 13.00 Dr Rino Burkhardt - Szycie jako kluczowy czynnik decydujący o efektywności klinicznej
9.00 - 13.00 Dr Frank Zastrow – Biologiczna Augmentacja Kości – Jakie są podstawy, gdzie są limity?

Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski

Wykłady będą tłumaczone symultanicznie lub konsekutywnie na język polski.

Organizator
PPZ
C.Witt
Thommen
WE WSPÓŁPRACY Z