5-6 kwietnia 2019 Hotel Intercontinental WARSZAWA

SESJA Z WARSZTATEM PRAKTYCZNYM

Nowe trendy
w IMPLANTOPROTETYCE

dr Mauro Merli

PROGRAM

PIĄTEK 5 kwietnia 2019 – Sesja dr Mauro Merli
Moderator sesji: dr n. med. Adam Ziemlewski

10.00 rozpoczęcie konferencji
10.15 - 11.45 Cyfrowa implantologia stomatologiczna:
od planowania chirurgicznego do protetyki.
11.45 - 12.15 przerwa kawowa
12.15 - 13.45 Rola koncentratów płytkowych w procedurach regeneracyjnych.
13.45 - 14.45 lunch
14.45 - 16.15 Wyzwania i ich rozwiązania w terapii implantoprotetycznej: podejście interdyscyplinarne.
16.15 - 16.45 przerwa kawowa
16.45 - 18.15 Zintegrowany plan leczenia: od diagnozy po harmonogram czasowy postępowania w skomplikowanych przypadkach klinicznych.
18.15 Dyskusja i zakończenie konferencji.


SOBOTA 6 kwietnia 2019 – Warsztaty praktyczne

9.00 - 17.00 Warsztat praktyczny dr Mauro Merli:
Nowe tendencje w rekonstrukcji
tkanki kostnej.
9.00 - 17.00 Warsztat praktyczny dr Michał Szczutkowski:
ESTETYCZNE I DŁUGOTERMINOWO STABILNE uzupełnienie na implantach. Podstawy uzyskania sukcesu w zabiegach implantacji i gospodarowania tkankami miękkimi. Podejście mikrochirurgiczne.

Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski

Wykłady będą tłumaczone symultanicznie lub konsekutywnie na język polski.

Zarejestruj się