Warszawa Sheraton Warsaw Hotel ul. Bolesława Prusa 2; 00-493 Warszawa 13–14 kwietnia 2018 r.

Konferencja

Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia

PROGRAM KONFERENCJI

13 kwietnia 2018 r. – piątek

10:00–10:15 Otwarcie konferencji – Prof. Marzena Dominiak
10:15-11:45 Prof. Marzena Dominiak
  • Zarządzanie tkanka miękką wokół zębów i implantów.
11:45-12:15 Przerwa
12:15-13:45 Dr Michał Szczutkowski
  • Implanty w strefie estetycznej w różnych sytuacjach klinicznych.
  • Implantacja natychmiastowa.
  • Implantacja z wolnym przeszczepem tkanki łącznej.
  • Sterowana regeneracja kości w połączeniu z implantacją lub jako postępowanie etapowe
13:45-14:45 Lunch
14:45-16:15 Dr Radosław Jadach
  • Nowoczesne i nietypowe techniki wykonywania dostępu w resekcyjnej i regeneracyjnej chirurgii jamy ustnej
16:15-16:45 Przerwa
16:45-18:15 Dr Marcin Krywult
  • Czynniki warunkujące stabilność efektów leczenia implantoprotetycznego.

14 kwietnia 2018 r. – sobota

Prof Markus Hürzeler

09:00–10:30 Prof Markus Hürzeler Nowe trendy w leczeniu implantologicznym w odcinku bocznym
10:30–11:00 Przerwa
11:00–12:30 Prof Markus Hürzeler Nowe trendy w leczeniu implantologicznym w strefie estetycznej
12:30–13:30 Lunch
13:30–15:00 Prof Markus Hürzeler Nowe techniki zarządzania tkankami miękkimi
15:00–15:30 Przerwa
15:30–17:00 Prof Markus Hürzeler Techniki tunelowe w leczeniu implantologicznym i periodontologicznym