Warszawa Hotel Intercontinental Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa 9-10 listopada 2018 r.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o okluzji
Różne szkoły, różne stanowiska ale temat jeden:

Dni Okluzji

Wykładowcy

Salvador CONGOST

Salvador CONGOST

W roku in 1990, Dr. Salvador Congost poznał na kursie podyplomowym dr Roberta Lee – wybitnego biologa i lekarza dentystę, którego biofunkcjonalne i kompleksowe podejście do funkcji narządu żucia, wyraźnie wykraczające poza program nauczania akademickiego budziło podziw zarówno w latach 90. jak i w dzisiejszych czasach.

Zrozumienie narządu żucia jako odrębnego, wrażliwego organu, pozostającego w równowadze z resztą organizmu otwiera wachlarz możliwości diagnostycznych i opcji leczenia zaburzeń funkcjonalnych układu stomatognatycznego.

Pochodzący z Monachium dr Congost od 1988 roku prowadzi własną praktykę w Kinsau, w Bawarii,, specjalizującą się w rehabilitacji funkcjonalnej narządu żucia oraz w stomatologii odtwórczej.

Jest również

 • Członkiem i byłym członkiem zarządu Zahnärztlicher Arbeitskreis Kempten e.V.
 • Członkiem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego (“Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde”, DGZMK)
 • Członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Fizjologii i Zaburzeń Funkcjonalnych Układu Czaszkowo- Żuchwowego (“Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und –therapie”, DGFDT)
 • Współzałożycielem Europejskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego (EDA)
 • Członkiem Akademii Stomatologii Bioestetycznej - Academy of Bioesthetic Dentistry (ABD), USA

Dr Congost ponadto:

 • Posiada certyfikat rehabilitacji bioestetycznej Stowarzyszenia Orognathic Bioesthetics International
 • Jest uznawany za specjalistę stomatologii rekonstrukcyjnej, estetycznej i funkcjonalnej wg. EDA

Andrew C.COBB

Andrew C.COBB

Balance to nazwa praktyki prywatnej dr Andrew C. Cobba w Waszyngtonie. Od ponad 25 lat dr Cobb poświęca swoją karierę szeroko pojętej stomatologii, postępom w edukacji oraz działalności charytatywnej. Podążając śladami rodzinnej tradycji, dr Cobb ukończył Georgetown School of Dentistry w roku 1984 i rozpoczął pracę w prywatnym gabinecie swojego ojca, gdzie po dziś dzień prowadzi praktykę opartą na specjalistycznej opiece stomatologicznej.

Dr. Cobb umiejętnie łączy zdrowie, funkcję i estetykę z zastosowaniem najnowszych technologii. Obsługi i wykorzystania nowinek technicznych nauczył się na kursach organizowanych przez Akademię Dawsona, w której pełni również funkcję starszego wykładowcy. Akademia Dawsona jest znana ze swoich stomatologicznych kursów podyplomowych, nastawionych na kompleksowe podejście do stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia okluzji, fizjologii stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) oraz estetycznej stomatologii zachowawczej. Dr Cobb organizuje również we własnym zakresie dodatkowe spotkania naukowe oraz jest związany z rozlicznymi organizacjami, takimi jak Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne American Dental Association (ADA) oraz Amerykańska Akademia Stomatologii Estetycznej American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

Dr Cobb nie zajmuje się wyłącznie gabinetem i środowiskiem akademickim -jest również pasjonatem pracy w lokalnych i międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego. Włączył się między innymi w działalność medyczną misji Somos Amigos i podróżuje kilka razy do roku do odległych wiosek na Dominikanie, by nieść pomoc stomatologiczną lokalnej społeczności. Dodatkowo dr Cobb oferuje bezpłatnie swoje usługi biednym mieszkańcom Waszyngtonu poprzez organizacje takie jak Spanish Catholic Center, Archdiocesan Health Care Network, czy N Street Village. Dr Cobb wspomagał również ofiary przemocy domowej za pośrednictwem programu AACD “Give Back a Smile”, zapewniającego kobietom darmowe zabiegi z zakresu protetyki i stomatologii estetycznej.


Domingo MARTIN

Domingo MARTIN

 • B.A. — Uniwersytet Południowej Kalifornii
 • Lek. med. — Uniwersytet w Bilbao
 • Lek. stom. — Uniwersytet w Bilbao
 • Tytuł ‘Master’ w dziedzinie Ortodoncji — Uniwersytet w Walencji
 • Dyplom Okluzji Funkcjonalnej – Roth Williams Center 1991–1993
 • Dyplom Fundacji Stomatologii Bioestetycznej 2004–2006
 • Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Angle’a
 • Nagroda Juana Carola za najlepszą prezentację na S.E.D.O.(Hiszpańskie Towarzystwo Ortodontyczne) w roku 1991.
 • Przewodniczący Spotkania S.E.D.O. (Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego) w 2000 roku w San Sebastián.
 • Dyplomate Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EBO) w 2008.
 • Przewodniczący Roth-Williams Center for Functional Occlusion – na Hiszpanię i Portugalię.
 • Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Ortodontycznego Rotha-Williamsa.
 • Profesor wizytujący – Międzynarodowy Uniwersytet Katalońskim – Barcelona, Zakład Ortodoncji
 • Profesor wizytujący — Universidad Complutense de Madrid – Zakład Periodontologii
 • Dr Martín prowadził kursy i konferencje w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, Niemczech, Rosji, Chinach, Anglii, Austrii, Izraelu, Chile, Argentynie, Meksyku, Urugwaju, Indiach, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaje), Japonii i w Stanach Zjednoczonych.
 • Prowadzi w San Sebastian w Hiszpanii praktykę prywatną skupiającą się na ortodoncji.

Siegfried MARQUARDT

Siegfried MARQUARDT

Dr Siegfried Marquardt ukończył Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Przez dwa lata był asystentem profesora Petera Fuchsa w Monachium i uczęszczał na studia podyplomowe w Turku (Finlandia), Bostonie i Houston (USA). Od 20 lat pracuje w prywatnej praktyce w Tegernsee w Niemczech specjalizując się w implantologii, perioprotetyce oraz stomatologii estetycznej i czynnościowej.

Dr Marquardt jest założycielem oraz dyrektorem generalnym firmy Z.a.T. Fortbildungs GmbH, która organizuje i promuje międzynarodowe sympozja i kursy praktyczne z zakresu stomatologii. W 2001 roku, jako pierwszy w Niemczech, uzyskał tytuł specjalisty z zakresu stomatologii estetycznej nadany mu przez Niemiecką Akademię Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) oraz certyfikat ukończenia kursów implantologicznych od EDA (European Dental Association, BDIZ-EDI). Dr Marquardt jest międzynarodowym wykładowcą i publikuje artykuły z zakresu stomatologii estetycznej i czynnościowej oraz implantologii.

Jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED) oraz wielu innych, niemieckich i międzynarodowych stowarzyszeń specjalistycznych. Pełni funkcję profesora na Niemieckiej Akademii Praktyki i Nauki (DGZMK, AWP), oraz wykładowcy w ramach podyplomowego programu “Masters” dla DGZMK/ DGÄZ/APW. Dr Marquard był wiceprezydentem Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej w latach 2001-2015, prowadził międzynarodową konferencję IFED w 2013 roku w Monachium oraz 11. Międzynarodową Konferencję Niemieckiej Akademii Stomatologii Estetycznej „Ameryka spotyka Europę” w 2016 roku. Dr Marquardt jest też członkiem Seattle Study Club (SSC; USA) i założycielem oraz dyrektorem SSC Tegernsee.


Jan PIETRUSKI

Jan PIETRUSKI

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych a w 2013 doktora habilitowanego.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, przede wszystkim we Francji, Niemczech, Włoszech i USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r., oraz współautorem podręcznika „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, implantoprotetyki, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry.


Dorota STANKOWSKA

Dorota STANKOWSKA

Ukończyła ponad 100 kursów w najlepszych ośrodkach stomatologicznych na świecie m.in. w USA, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Jest uczennicą największych guru stomatologii adhezyjnej m.in.Lorenzo Vaniniego, Didiera Dietschi i Pascala Magne, którzy przekazali jej wiedzę jak w prosty sposób osiągać trwałe i piękne rezultaty. Posiada tytułu Master of Fixed Prosthodontics, który zdobyła na Uniwersytecie w Siennie. Jest aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej i affiliate Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Współautorka pierwszego poradnika dentystycznego dla pacjentów „Bądź bystry u dentysty”.

Jest członkiem prestiżowej The Dawson Alumni Association w USA i współorganizatorką The Dawson Academy Polska.

W przeszłości zwyciężyła ciężką chorobę. Żyje dzięki lekarzom, którzy jej pomogli. Teraz ona pomaga pacjentom w odzyskiwaniu radości życia dzięki pięknemu uśmiechowi.

Umiejętności trenerskie zdobyła u najlepszych nauczycieli na świecie. Od ponad 10 lat wykorzystując nowoczesne techniki nauczania swoją pasję przekazuje dalej ucząc innych dentystów w kraju i zagranicą. Na jej energetycznych kursach nie tylko nauczysz się prawidłowych technik stomatologicznych, ale też będziesz wiedział jak wdrożyć je w codzienną pracę, aby inwestycja w kurs przyniosła sukces osobisty i finansowy.


Dorota STANKOWSKA

Tadas Koržinskas

Uzyskał tytuł doktora na Ernst Moritz Arndt University w Greifswaldzie w Niemczech. W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pierre'a Foucharda za osiągnięcia naukowe i sposób prowadzenia praktyki stomatologicznej. Po okresie intensywnych szkoleń w prywatnej praktyce dr. Diethera Reuscha w Westerburg w Niemczech dr Tadas Korzinskas został w 2009 roku najmłodszym dyplomowanym specjalistą ze stomatologii estetycznej i funkcjonalnej Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (DGÄZ). W tym samym roku uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii estetycznej, odtwórczej oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego nadany przez European Dental Association (EDA). Taka podwójna certyfikacja została nadana tylko 14 razy przez 15 lat. Jest aktywnym członkiem komisji certyfikacyjnej DGÄZ.

2009 rozpoczął prace na Oddziale Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech (Kierownik- Prof. Dr. mult. Robert Sader). Wspólnie z prof. dr. Constantinem Landesem założył ośrodek kompleksowego leczenia implantologicznego oraz przeprowadził szereg badan klinicznych. Uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

W latach 2010-2011 - pracował jako główny specjalista stomatologii estetycznej, protetyki oraz zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w prywatnej klinice stomatologicznej "Zahnkultur"

Od 2014 roku jest właścicielem prywatnej praktyki w Klaipedzie na Litwie. Kontynuuje karierę naukową, współpracując z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz z innymi międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Oprócz codziennej praktyki klinicznej dr Tadas Korzinskas prowadzi liczne wykłady na Litwie, w Rosji, Niemczech, we Włoszech oraz w wielu innych krajach. W 2015 roku został wybrany na prezydenta założonego niedawno Litewskiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej i Czynnościowej.