Warszawa Hotel Intercontinental Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa 9-10 listopada 2018 r.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o okluzji
Różne szkoły, różne stanowiska ale temat jeden:

Dni Okluzji

Sam Day

Dzień przed konferencją

Dni okluzji

8 Listopada 2018,
Hotel Intercontinental
(Warszawa)

Cennik

Do 19.X.2018 450 zł Wykłady 950 zł Wykłady + Warsztat
Od 20.X.2018 550 zł Wykłady 1050 zł Wykłady + Warsztat
Ceny
aktualne do 31.VIII.2018
Klienci firmy Thommen Medical, Klienci firmy C.Witt Dental, Klienci firmy PROTO-FAN, Członkowie PSI, Be Active Dentist, Akademii DAWSONA
390 zł Wykłady 890 zł Wykłady + Warsztat


Program

8 listopad 2018 Warszawa - Dzień przed konferencją DNI OKLUZJI

8:00-8:30 Poranna kawa i rejestracja
8:30-9:30 Otwarcie SAM DAY „Od School Articulator Munich do Simple Articulating Method czyli historia i przyszłość Systemu SAM" – prezes SAM Florian Mack - Niemcy (Angielski)
9:30-10:30 Wykład "Jak moje planowanie leczenia zmieniło się po poszerzeniu diagnostyki o MPI, omówienie przypadków" lek. stom. spec. ortodonta Katarzyna Wiśniewska – Polska - (Polski)
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Wykład „Praktyczne zastosowanie Axioquick Recordera w ortodoncji i protetyce. Przypadki z mojej praktyki." - lek. stom. spec. protetyk Michał Karolewski - Polska - (Polski)
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 „Technika ręcznej manipulacji żuchwą w połączeniu ze śledzeniem ruchów stawu - prawdziwa wartość diagnostyczna aksjografii” Dr Tadas Koržinskas – Litwa- (Angielski tłumaczony na Polski)
Możliwości diagnostyczne aksjografii elektronicznej znacznie wykraczają poza uzyskiwanie wartości do indywidualnego ustawiania artykulatora. Przy stosowaniu odpowiednich technik, jak na przykład ręcznej manipulacji żuchwą, aksjografia pozwala lekarzowi nie tylko zdiagnozować, ale także doskonale udokumentować zakłócenia funkcjonalne SSŻ. Protokoły ręcznej analizy funkcji i struktury są czułymi metodami diagnozowania zakłóceń wewnątrz SSŻ. W połączeniu z elektronicznym wskaźnikiem położenia żuchwy i opcjami śledzenia zębów można zebrać informacje cenne w planowania leczenia i jego monitorowaniu.
15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Warsztaty "Rejestracja łukiem twarzowym, zamontowanie modeli w artykulatorze w relacji centralnej" - zespół instruktorów wprowadzenie poprowadzi Dr Tadas Koržinskas – Litwa- (Angielski tłumaczony na Polski)
Praca w parach, każdy uczestnik przećwiczy rolę pacjenta i lekarza zarejestruje koleżankę lub kolegę łukiem twarzowym, w relacji centralnej wykona rejestrat(wosk, aluwax + temp bond) i zamontuje modele w artykulatorze.
Wykładowca zaprezentuje również alternatywną metodę wykonania rejestartu przy pomocy światłoutwardzalnego materiału Primobyte
Dobra okazja, aby poznać różnice w z procedurze i sprzęcie oraz porównać z innymi systemami.
WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ PRZYNIEŚĆ MODELE GIPSOWE WŁASNYCH ZĘBÓW


Patronat medialny


Organizator
dla