Warszawa Hotel Intercontinental Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa 9-10 listopada 2018 r.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o okluzji
Różne szkoły, różne stanowiska ale temat jeden:

Dni Okluzji

PROGRAM

8 listopad 2018 r. - Dzień przed konferencją DNI OKLUZJI - szczegóły

8:00-8:30 Poranna kawa i rejestracja
8:30-9:30 Otwarcie SAM DAY „Od School Articulator Munich do Simple Articulating Method czyli historia i przyszłość Systemu SAM" – prezes SAM Florian Mack - Niemcy (Angielski)
9:30-10:30 Wykład "Jak moje planowanie leczenia zmieniło się po poszerzeniu diagnostyki o MPI, omówienie przypadków" lek. stom. spec. ortodonta Katarzyna Wiśniewska – Polska - (Polski)
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 Wykład „Praktyczne zastosowanie Axioquick Recordera w ortodoncji i protetyce. Przypadki z mojej praktyki." - lek. stom. spec. protetyk Michał Karolewski - Polska - (Polski)
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 „Technika ręcznej manipulacji żuchwą w połączeniu ze śledzeniem ruchów stawu - prawdziwa wartość diagnostyczna aksjografii” Dr Tadas Koržinskas – Litwa- (Angielski tłumaczony na Polski)
15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Warsztaty "Rejestracja łukiem twarzowym, zamontowanie modeli w artykulatorze w relacji centralnej" - zespół instruktorów wprowadzenie poprowadzi Dr Tadas Koržinskas – Litwa- (Angielski tłumaczony na Polski)


9 listopada 2018 r. – piątek

8.00–13.00 SEMINARIUM Dr DOMINGO MARTIN i Dr SALVADOR CONGOST Ortodoncja, bioestetyka i SSŻ: Symbioza doskonała
9.00–13.00 WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Tadas Koržinskas Instrumentalna analiza okluzji - bezpośrednie badanie pacjenta vs. techniki z użyciem artykulatora
9.00–13.00 WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Siegfried Marquardt Estetyka i funkcja w implantologii oraz stomatologii odtwórczej: rozpoznawanie i otrzymywanie naturalnych relacji zębowych, dostępne innowacje.
9.00–13.00 WARSZTAT PRAKTYCZNY Dr Dorota Stankowska Szyny okluzyjne. Kiedy, jakie i dlaczego. Badanie mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych

KONFERENCJA DNI OKLUZJI

9 listopada 2018 r. – piątek

14.00 Dr Jan Pietruski rozpoczęcie konferencji
14.15–15.45 Dr Salvador Congost Ortodoncja i bioestetyka – doskonała symbioza
15.45–17.15 Dr Domingo Martin Progresywna resorpcja wyrostków kłykciowych, pozycja głowy żuchwy a SSŻ
17.15–17.45 Przerwa
17.45–19.15 Dr Siegfried Marquardt Estetyka i funkcja na implantach i zębach własnych
19-15-20.00 Dr hab. Jan Pietruski, Dr Salvador Congost, Dr Domingo Martin, Dr Siegfried Marquartd Dyskusja z wykładowcami
20.30-0:30 Gala Dinner KAVOS GRILL&BAR ul.Jasna 26, 00-054 Warszawa

10 listopada 2018 r. – sobota

9.30–11.00 Dr Jan Pietruski Prowadzenie leczenia w stabilnym zwarciu i ortopedycznej pozycji stawowej
11.00–11.30 Przerwa kawowa
11.30–13.00 Dr Tadas Koržinskas Zarządzanie okluzją w stomatologii. Gdzie technologia analogowa spotyka się z cyfrową.
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 Andrew C.Cobb Systematyczne podejście do planowania leczenia -od prostych do złożonych przypadków - część I
15.30–16.00 Przerwa
16.00–17.30 Andrew C.Cobb Systematyczne podejście do planowania leczenia -od prostych do złożonych przypadków - część II
17.30–18.00 Dr hab. Jan Pietruski, Dr Tadas Koržinskas, Dr Andrew C.Cobb - Dyskusja z wykładowcam zakończenie konferencji

Zarejestruj się